PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Aktuálně

2017-01-15

Přijmeme projektanta TZB do pracovního poměru(vnitřní voda,kanalizace,případně ÚT a plyn). Nástup dle dohody.

2008-09-22

Prohlédněte si hodonínský vodní prvek-fontánu
... více

2008-09-20

Zprovozněna nová prezentace naší firmy - prohledněte si naši novou referenční stavbu sportovní haly v lužicích.
... více

Prost Hodonín

Firma Prost Hodonín s.r.o vznikla v roce 1991. Firma se zabývá projektovou a inženýrskou činností v oblasti pozemních staveb. Naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti s přípravou staveb,vlastní projektovou činností, zastupováním zákazníka před úřady a organizacemi v rámci územního,stavebního a kolaudačního řízení. Pracovníci naší společnosti mají autorizaci podle zák.360/92Sb vydané ČKAIT v oborech:
.pozemní stavby elektroinstalace ústřední vytápění zdravotechnika vzduchotechnika

Projektová činnost

projektová dokumentace v oboru pozemních staveb: 
– investiční záměry,architek­tonické studie – vizualizace (digitální modely objektu ve 3D)
– projektová dokumentace pro územní řízení , pro stavební povolení, pro provedení stavby ,skutečného provedení stavby,pasportizace staveb
   novostavby, rekostrukce, nástavby, přístavby ,vestavby
– vypracování položkového rozpočtu stavby, výkazu výměr
– barevné a tvarové řešení fasád
– zateplování budov a objektů
 
zároveň zpracováváme dílčí projektovou dokumentaci především profesní skladby: 
– ústřední vytápění – kotelny na plynná a tuhá paliva – podlahové vytápění
– výpočty tepelných ztrát vč.návrhu na zateplení objektu
– posuzování otopných soustav ve.návrhu na ekonomické úpravy z hlediska úspor 
– vnitřní rozvody vody, kanalizace, plynu
– výpočty denního osvětlení prostor a zastínění

Inženýrská činnost

  • vyřízení odstranění stavby
  • vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • výpočet odvodů za vynětí ze ZPF
  • zastupování stavebníka u stavebního úřadu
  • výkon technického dozoru stavebníka
  • výkon koordinátora BOZP
Copyright © 2008 Prost Hodonín s.r.o. | Administrace | webdesign lasty.info