Prost Hodonín - inženýrská činnost a projektová dokumentace
+420 518 341 288

Prost Hodonín

Firma Prost Hodonín s.r.o vznikla v roce 1991. Firma se zabývá projektovou a inženýrskou činností v oblasti pozemních staveb. Naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti s přípravou staveb,vlastní projektovou činností, zastupováním zákazníka před úřady a organizacemi v rámci územního,stavebního a kolaudačního řízení. Pracovníci naší společnosti mají autorizaci podle zák.360/92Sb vydané ČKAIT v oborech:

.

  • pozemní stavby
  • elektroinstalace
  • ústřední vytápění
  • zdravotechnika
  • vzduchotechnika

Projektová činnost

projektová dokumentace v oboru pozemních staveb:
- investiční záměry,architektonické studie - vizualizace (digitální modely objektu ve 3D)
- projektová dokumentace pro územní řízení , pro stavební povolení, pro provedení stavby
- projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- pasportizace staveb
- projektová dokumentace pro dodatečné povolení stavby
 
   novostavby, rekostrukce, nástavby, přístavby ,vestavby
- vypracování položkového rozpočtu stavby, výkazu výměr
- barevné a tvarové řešení fasád
- zateplování budov a objektů
 
zároveň zpracováváme dílčí projektovou dokumentaci především profesní skladby:
- ústřední vytápění - kotelny na plynná a tuhá paliva - podlahové vytápění
- výpočty tepelných ztrát vč.návrhu na zateplení objektu
- posuzování otopných soustav ve.návrhu na ekonomické úpravy z hlediska úspor 
- vnitřní rozvody vody, kanalizace, plynu
- vodovodní a kanalizační přípojky
- výpočty denního osvětlení prostor, zastínění

Inženýrská činnost

  • vyřízení odstranění stavby
  • vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení
  •  zastupování stavebníka u stavebního úřadu - výkon technického dozoru stavebníka
  •  vyřízení dodatečného stavebního povolení