Prost Hodonín - inženýrská činnost a projektová dokumentace
+420 518 354 726

Prost Hodonín

 
Upozornění pro naše klienty a zákazníky:
od 27. srpna 2018 je naše společnost přestěhovaná na novou adresu:
Brněnská 4062/3a, Hodonín (areál malých kasáren).
 
 
Firma Prost Hodonín s.r.o. vznikla v roce 1991. Firma se zabývá projekční a inženýrskou činností pozemních a dopravních staveb. Naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti s přípravou staveb, vlastní projektovou činností, zastupováním zákazníka před úřady a organizacemi v rámci územního, stavebního a kolaudačního řízení. Pracovníci naší společnosti mají autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. vydané ČKAIT a ČKA v oborech:
 
- pozemní stavby 
- dopravní stavby
- architektura
- zdravotechnika
- vytápění
 

Projekční činnost

Projektová dokumentace v oboru pozemních staveb:
 
- novostavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy - od návrhu až po dokumentaci pro realizaci stavby a vyřízení všech vyjádření a povolení
 
- investiční záměry, architektonické studie - vizualizace (digitální modely ve 3D)
- projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, společné povolení, provedení stavby
- projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- pasportizace staveb
- projektová dokumentace pro dodatečné povolení stavby
- projektová dokumentace pro odstranění stavby
 - vypracování položkového rozpočtu stavby, výkazu výměr
- barevné a tvarové řešení fasád
- zateplování budov
  
Projektová dokumentace profesí:
- projektová dokumentace ústředního vytápění - kotelny - podlahové vytápění
- výpočty tepelných ztrát včetně návrhu na zateplení objektu
- posuzování otopných soustav včetně návrhu na ekonomické úpravy z hlediska úspor
- projektová dokumentace kanalizační, vodovodní a plynovodní přípojky 
- projektová dokumentace vnitřních rozvodů kanalizace, vodovodu a plynovodu
- výpočty denního osvětlení prostor, zastínění, oslunění
 
 
 Projektová dokumentace v oboru dopravních staveb:
 
- místní a účelové komunikace, parkovací a odstavné stání, cyklostezky, chodníky - od návrhu až po dokumentaci pro realizaci stavby a vyřízení všech vyjádření a povolení
 
- investiční záměry, studie
- projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, společné povolení, provedení stavby
- projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- pasportizace staveb
- projektová dokumentace pro dodatečné povolení stavby
- projektová dokumentace pro odstranění stavby
 - vypracování položkového rozpočtu stavby, výkazu výměr
  

Inženýrská činnost

- vyřízení odstranění stavby
- vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení
- zastupování stavebníka před úřady 
- výkon technického a stavebního dozoru
- vyřízení dodatečného povolení stavby